Makten över energin

Ryska gasarbetareRyssland har kopplat greppet om den europeiska energimarknaden. Det manifesteras bland annat genom det så kallade Nord Stream-projektet som går ut på att bygga en gasledning till Europa från Ryssland via Östersjön. Inom EU finns en oro för vad ett ökat beroende av rysk gas kan medföra i form av risker. Läs Jesper Svenssons artikel. Continue reading Makten över energin

Folkomflyttningar i uppvärmingens spår

Den globala uppvärmningen förändrar klimatet i en annan hastighet i den Arktiska regionen jämfört med i resten av världen. Under de senaste decennierna har temperaturen ökat nästan två gånger så mycket som i övriga världen, enligt Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). I byn Shishmaref som ligger 32 kilometer söder om polcirkeln har invånarna i tusentals år kunnat livnära sig på jakt, fisk och bär. Men hur länge till? Läs Sofia Wimans artikel här. Continue reading Folkomflyttningar i uppvärmingens spår

Tillväxt och ekologisk hållbarhet – oförenliga mål?

smokestackwebTrots de senaste årens allt mer högljudda klimatdiskussion har de globala utsläppen av växthusgaser fortsatt att öka. Nyindustrialiserade länder som Kina och Indien fortsätter att kraftigt öka sin tillväxt; och sin klimatpåverkan. I den ekonomiska krisens kölvatten tas allt mer resurser från ”klimatet” och investeras i stället i ekonomiska stimulanspaket, allt för att återskapa den ekonomiska tillväxten. Men är verkligen oändlig ekonomisk tillväxt förenligt med en planet begränsad av resursmässiga och ekologiska ramar? Läs Rikard Allvins artikel om en diskussion som de flesta politiska parter helst tystar ner. Continue reading Tillväxt och ekologisk hållbarhet – oförenliga mål?

Videosnuttar från finanskrisen

out-of-work_21Finanskrisen är sannerligen både global och högst lokal. Det som en dag är en abstrakt ekonomisk struktur, är nästa dag ett varselbesked hos en underleverantör till den västsvenska bilindustrin.  Det arabiska nyhetsnätverket Al Jazeera har på ett pedagogiskt sätt försökt illustrera detta i en fördjupningsavdelning på sin hemsida. Som nålar på en världskarta finns videoinslag från hela världen som berättar om konsekvenserna av finanskrisen; från Narvik i Norge till Nauru i Stilla Havet.

EU:s motsägelsefulla biståndspolitik

dawitwebb

EU-kommissionen förvaltar omkring en femtedel av medlemsländernas samlade bistånd, men biståndspolitiken på unionsnivå är inte okontroversiell. Vid en närmare titt framkommer aktuella meningsskiljaktigheter och skilda framtidsvisioner. Dessa berör allt från politisk prestige till fallet med Sveriges ende politiske fånge. Läs Thomas Palmgrens artikel här.

Continue reading EU:s motsägelsefulla biståndspolitik

Turkisk turbulens

turkiet_main

I juli 2008 röstade den turkiska författningsdomstolen, med minsta möjliga marginal, för att inte förbjuda regeringspartiet AKP. Premiärminister Erdogan och president Gül, som hotats av bannlysning från politiken under fem år, kan andas ut. För den här gången. De politiska spänningarna finns kvar och verkar inte avta. Läs Sigrid Melchiors reportage från ett turbulent Turkiet.
Continue reading Turkisk turbulens

En amerikan i Nordkorea

nordkoreaDet tillhör definitivt inte vanligheterna med reportage inifrån Nordkorea. Turismen är extremt kontrollerad och journalister släpps nästan aldrig in. Är man dessutom amerikansk journalist är det troligen stört omöjligt att få ett visum. Att den bullriga inte så taktfulla amerikanska journalisten Shane Smith från tidningen Vice lyckades ta sig in är därför smått otroligt.  Att han dessutom fick med sig en filmkamera är sensationellt. Den stenhårt guidade minst sagt märkliga turen som myndigheterna bjöd på finns att se på VBS.tv. Det är en upplevelse i att tappa hakan. Om och om igen.

Reportage från det ockuperade Västsahara

minurso_webb

I oktober 2008 slöt EU ett nytt avtal med Marocko. Frankrikes och Spaniens arbete för att knyta Marocko ännu närmare EU har burit frukt. Att Marocko sedan 1975 ockuperar grannlandet Västsahara, konsekvent bryter mot FN-resolutioner och folkrätten samt dagligen trakasserar och förföljer västsahariska människorättsaktivister, tycks alltså inte ha någon betydelse för EU, och för uppgivna västsaharier är FN ett ”united nothing”. Lena Thunberg är redaktör för tidskriften Västsahara. Läs hennes reportage inifrån det ockuperade landet här. Continue reading Reportage från det ockuperade Västsahara