New Issue of Utblick Released!

An amazing new issue of Utblick is now released! It is the last one for the year, looking into the future. Depending on from which end you start to read it, you will get either a utopian or dystopian angle on different subjects, such as the vegetarianism and the meat production, the war on drugs, prospects of space tourism and Brazil’s role as a regional power. You can also read interviews with possible employers, politicians and a historian’s view on what we can learn from history. And much more, all delivered in a lovely retro look! You can find it on University insitutions, libraries and cafés all over Gothenburg, or download it online from here. Don’t miss this!

A New Issue of Utblick Released!

Utblick’s first issue this autumn has now been released with a brand new design! The theme is Masses, and the magazine includes articles spanning from the role of social media in collective action and oil in Iraq, to weavers in India and dilmemmas with development goals, as well as interviews and recommendations from the Editoral staff. Go look for the paper version at cafés, libraries  or university institutions. A digital version can be downloaded from here. In short, it doesn’t matter how, but you should definitely read it!

Ladda ner vårens första Utblick

Utmaningar för global utveckling

Utblick nr 1/2011

Vårens första nummer av Utblick har det relativt ambitiösa temat: ”utmaningar för global utveckling, med fokus på konflikthantering, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i syd: kulturella och religiösa utmaningar”. Temat lyfter omedelbart frågorna –vad inbegrips i begreppet ”syd”, är bistånd ett bra tillvägagångssätt för att bekämpa fattigdom och kanske framförallt: hur kan ”opinionsbildning kring globala frågor” rättfärdigas?

Läs det nya numret av Utblick!

Hur ser vår framtid ut?

Ladda ner (10 MB pdf) :

Utblick nr 3/2010

En framtidsvision över det kommande decenniet:

Följ med oss i vår lekfulla ansats till att begrunda tänkbara framtidsscenarier! Numret omfatta texter om allt från smärtan i att inte hänga med, de asketiska buddistkvinnorna mai chii och morgondagens attityder.