Mode som politik?

Vad vill Kanye West säga med sin kortfilm Runaway? Är det enbart promotion inför hans kommande album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, eller handlar det om mer än så? Vill han ge sig in i någon slags genus och/eller etnicitetsdebatt, eller handlar det bara om att understryka hans tilltagande modeidentitet? Filmen innehåller oavsett en hel del brutalt vackra bilder, trots dess förvirrade tilltal.

My Morinder
Chefredaktör och ansvarig utgivare, Utblick

En vecka i globaliseringens tecken

I går inledde Göteborgs Universitet Global Week, en temavecka tänkt att bland annat öka kunskapen om globala frågor och samtidigt stimulera till en aktiv och levande debatt om internationaliseringens roll vid universitetet. Även Utrikespolitiska Föreningen bidrar med föreläsningen Vilka Fördomar Besitter Du? på Världskulturmuseet i morgon.

En av dagens huvudpunkter, med inte mindre än 360 registrerade besökare, var en paneldebatt om global samhällsstyrning med ambassadör Jan Eliasson, Dr Hans Blix, diplomat Annika Söder and Prof. Helena Lindholm Schulz, samt med Britt-Marie Mattsson som moderator.

Diskussionen om global samhällsstyrning, eller global governance, har blivit en ständigt återkommande punkt på den internationella dagordningen, Continue reading En vecka i globaliseringens tecken

Läs det nya numret av Utblick!

Hur ser vår framtid ut?

Ladda ner (10 MB pdf) :

Utblick nr 3/2010

En framtidsvision över det kommande decenniet:

Följ med oss i vår lekfulla ansats till att begrunda tänkbara framtidsscenarier! Numret omfatta texter om allt från smärtan i att inte hänga med, de asketiska buddistkvinnorna mai chii och morgondagens attityder.


Det finns inget sådant som “västvärlden” och “u-världen”

Av: My Morinder
Chefredaktör och Ansvarig Utgivare, Utblick

Hans Rosling är en mycket intressant professor i global hälsa vid Karolinska Institutet
och även grundare av Läkare utan gränser. Hans arbete är fokuserat på att skingra
myter kring, enligt honom, så kallade utvecklingsländer. Han är djupt skeptisk till
benämningar såsom tredje världen och hävdar att flera felaktigt benämnda
utvecklingsländer i Asien och Afrika i själva verket går en blomstrande utveckling till
mötes, gällande hälsa och välstånd, och att flera av dessa länder de facto går en
dubbelt så snabb utveckling till mötes som flera industrialiserade länder (en
benämning som han också är kritisk till).

Continue reading Det finns inget sådant som “västvärlden” och “u-världen”

Kongo -världens paradis?

Det hänger idag en flagga utanför regeringsbyggnaden i Kongos huvudstad Kinshasa med texten Demokratiska Republiken Kongo; världens paradis. ”Paradiset” är ett land där korruption, stöld, förtryck, massvåldtäkt, mord, rekrytering av barnsoldater, systematiskt våld och en rad andra brott mot mänskligheten är vanliga inslag i det dagliga livet.

Jag vill inte veta hur illa ställt det är i helvetet om detta ska vara paradiset.

Text: Karoline Goldberg
Foto: Julien Harneis

Med anledning av FN dagen, idag den 24/10 arrangerade Göteborgs FN förbund ett seminarium tillägnat kvinnornas horribla situation i Demokratiska Republiken Kongo. En regnig och tidig lördagsmorgon är hörsalen i Länsstyrelsens byggnad fullsatt med människor i alla åldrar. En del är krigsveteraner från Kongokriget på 60-talet, andra är journalister, somliga kongoleser och många är studenter. Continue reading Kongo -världens paradis?

80-talisterna och de globala utmaningarna

Omvärlds- och analysföretaget United Minds, ett företag inom Prime Group, har sammanställt den högintressanta rapporten 80talisterna– så funkar de. Marie Söderqvist, VD på United Minds, konstaterar: 80-talister påminner lite om orkidéer. De kräver lite tanke och engagemang för att få fina.

Av: My Morinder Chefredaktör och ansvarig utgivare

I rapporten dissekeras 80-talisterna, en generation som ofta upplevs som hopplöst ytlig och multitaskande, men samtidigt paradoxalt konservativ, i form av hemmafruideal och allmänt gubborienterade stilpreferenser. Förutom intervjuer med tongivande bloggerskor, David Eberhard, överläkare i psykiatri och författare till bland annat I trygghetsnarkomanernas land, analyseras det närmast ouppnåeliga idealet bland 80-talister att vara både snygg och framgångsrik rent karriärmässigt, vilket var närmast tabubelagt hos tidigare generationer. Daniel Björk, modejournalist på livsstilsmagasinet Rodeo, ger även handfasta tips till arbetsgivare som funderar på att anställa en 80-talist:

Continue reading 80-talisterna och de globala utmaningarna

”På Island kan saker ändras fort”

Lars-Åke Engblom, professor i media och kommunikation vid Jönköpings Universitet och tillika islandskännare, var i tisdags inbjuden av UF att föreläsa på temat ”Är Island redo för Europa? Och är Europa redo för Island?”. Intresset var större än Engblom väntat sig. ”Senast höll jag den här föreläsningen för sju personer”, inledde han, ”och två av dem kom från Island”. Vad har hänt med Island och dess utrikes relationer sedan finanskrisen? Hur ser framtiden ut?

Av: Ellinor Eriksson

Det vore dumt att aspirera på att isolera politiska och ekonomiska frågor från helheten. Därför vigde Engblom första delen av föreläsningen, samt ett antal kärleksfulla anekdoter under den senare delen, åt sitt ”andra hem” ur ett historiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Han berättar om hur skandinaver från och med 1000-talet tog sitt pick och pack, vilket inkluderade både kor och får och hästar, och bosatte sig på detta karga land för att föra en månghundraårig kamp mot vädret och vulkanerna. Kring 1900 ”tog medeltiden slut” i och med att telegrafen kom till ön, och sedan växte befolkningen snabbt. Island har nu ungefär hälften så många invånare som Göteborg.
Continue reading ”På Island kan saker ändras fort”

Mae Tao Clinic – En starkt lysande stjärna i en annars mörk natt

Det sägs att ju mörkare natten bli, desto klarare lyser stjärnorna. På kliniken Mae Tao i Mae Sot i Thailand, nära gränsen till Burma, visar sig det vara en träffande beskrivning. Hälso- och sjukvården för burmeser är undermålig, oavsett om de befinner sig i sitt hemland eller som immigrantarbetare i grannlandet Thailand. ”Hit till Mae Tao kommer dem som inte får vård någon annanstans” förklarar min guide under mitt besök på kliniken.

Text och foto: Mikael M Karlsson

Det flesta välfärdsinrättningar i Burma fungerar dåligt. Sjukvården är tyvärr inget undantag. Regeringen påstår att den är gratis, men verkligheten är en annan. Höga avgifter gör att många inte har råd till den vård de behöver. För minoritetsfolken i landets ytterkanter är det än värre. Även om de skulle kunna betala för sin vård finns det inga kliniker eller sjukhus de är välkomna till inne i Burma.

Continue reading Mae Tao Clinic – En starkt lysande stjärna i en annars mörk natt