80-talisterna och de globala utmaningarna

Omvärlds- och analysföretaget United Minds, ett företag inom Prime Group, har sammanställt den högintressanta rapporten 80talisterna– så funkar de. Marie Söderqvist, VD på United Minds, konstaterar: 80-talister påminner lite om orkidéer. De kräver lite tanke och engagemang för att få fina.

Av: My Morinder Chefredaktör och ansvarig utgivare

I rapporten dissekeras 80-talisterna, en generation som ofta upplevs som hopplöst ytlig och multitaskande, men samtidigt paradoxalt konservativ, i form av hemmafruideal och allmänt gubborienterade stilpreferenser. Förutom intervjuer med tongivande bloggerskor, David Eberhard, överläkare i psykiatri och författare till bland annat I trygghetsnarkomanernas land, analyseras det närmast ouppnåeliga idealet bland 80-talister att vara både snygg och framgångsrik rent karriärmässigt, vilket var närmast tabubelagt hos tidigare generationer. Daniel Björk, modejournalist på livsstilsmagasinet Rodeo, ger även handfasta tips till arbetsgivare som funderar på att anställa en 80-talist:

• Kom ihåg att kläder är ett socialt kitt, ett
samtalsämne som 80-talister använder som
äldre generationer använder tv-serier. Att du
visa intresse för deras kläder kommer de bara
se som något naturligt.

• Låt i den mån det går 80-talisten klä sig
enligt sina egna regler. Att begränsa sättet
de klär sig på är ett övergrepp på den de är.
Däremot kan man sätta grundläggande regler
– ”propert”, ”enkelt” och så vidare. 80-talisten
ser bara det som en fråga om styling.

• Glöm inte att de, trots sitt klädintresse,
faktiskt kan ha mycket seriösa intressen eller
kompetenser inom kultur och politik. Låt
därför inte kläderna hindra att du ser och tar
tillvara på hela deras person.

Nåväl. 80-talisterna är till synes en ängslig generation, vilket kan kopplas till sociologen Zygmunt Baumans teorier kring ”härledd rädsla”, en känsla av hjälplöshet och sårbarhet. Från rapporten: Tsunamikatastrofen, överskridna gränsvärden, transfetter, översvämningar och finanskriser har sammantaget skapat en ständig osäkerhetskänsla, och den är sannolikt förstärkt hos de flitiga medie- och webbkonsumenterna 80-talisterna. Hur hanterar man oron? En taktik kan vara att konstatera attkejsaren är naken.  Många 80-talister är förvisso bekymrade, men de är också starkt källkritiska. 80talisterna– så funkar de har även ett utrikespolitiskt perspektiv:

En intressant aspekt av rapporten tar upp det faktum att 80-talistgenerationen betraktades som en relativt traumabefriad generation, i motsats till exempelvis sextiotalisterna och sjuttiotalisterna, märkta av hot om att ”ryssen kommer” och tredje världskrig, innan den elfte september 2001. Rapporten konstaterar att: …efter den elfte september 2001 var 80-talisterna inte längre en traumafri generation.

80-talistgenerationen saknade innan det tragiska terrorattentatet mot World Trade Center globala, tydligt avgränsad händelser. I följd av denna händelse, betraktar 80-talisterna ”terrorism” som en av de största globala utmaningarna, enligt United Minds analys. Sammanfattningsvis konstaterar United Minds analytiker att klimathotet, terrorismen och globaliseringen är den tre mest tongivande internationella processerna.

Av: My Morinder Chefredaktör och ansvarig utgivare

Bild: www.leloveimage.blogspot.com

Kom ihåg att kläder är ett socialt kitt, ett

samtalsämne som 80-talister använder som

äldre generationer använder tv-serier. Att du

visa intresse för deras kläder kommer de bara

se som något naturligt

Warning: Undefined array key "img" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-avatar.php on line 4 Warning: Undefined array key "show_social_web" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 6 Warning: Undefined array key "show_social_mail" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 7 Warning: Undefined array key "show_social_phone" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 8
Warning: Undefined array key "type" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 20 Warning: Undefined array key "type" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 21 Warning: Undefined array key "type" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 22
Warning: Undefined array key "job" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 20 Warning: Undefined array key "job" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 25 Warning: Undefined array key "company" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 27 Warning: Undefined array key "phone" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 36 Warning: Undefined array key "mail" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 46 Warning: Undefined array key "web" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 56
Warning: Undefined array key "bio" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-bio.php on line 21

Other articles in this category