Ladda ner vårens första Utblick

Utmaningar för global utveckling

Utblick nr 1/2011

Vårens första nummer av Utblick har det relativt ambitiösa temat: ”utmaningar för global utveckling, med fokus på konflikthantering, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i syd: kulturella och religiösa utmaningar”. Temat lyfter omedelbart frågorna –vad inbegrips i begreppet ”syd”, är bistånd ett bra tillvägagångssätt för att bekämpa fattigdom och kanske framförallt: hur kan ”opinionsbildning kring globala frågor” rättfärdigas?