Tänk kvartalsvis

Googles exklusiva kvartalsmagasin Think Quarterly är uppenbarligen avsett för en utvald skara business-personer. För oss vanliga döda finns dock nu även en internetversion med en hel del intressanta inlägg, bland annat artikeln ”fully Viral” om hur videomarknadsföring kan användas för att kommunicera med potentiella kunder på en global basis. Intervjun ”a Data State of Mind” med Hans Rosling (lite av min idol, vilket borde vara uppenbart vid det här laget) ger intressanta insikter om en faktabaserad världsbild.

Läs mer: Think Quarterly

My Morinder
Chefredaktör, Utblick Magazine