Nytt nummer av Utblick att ladda ner!

Höstens första nummer av UF:s medlemstidning Utblick är nu färdigt och påväg till tryckeriet. Temat för detta nummer är rätt och slätt “pengar” och om du inte kan hålla dig tills du får hem din tidning i brevlådan, kan du ladda ner numret genom att klicka på bilden, för att genast få ta del av hur våra duktiga skribenter och illustratörer har tolkat temat.

Autumn’s first issue of UF’s membership magazine Utblick is now finished and is about to be printetd. The theme of this issue is simply “money” and if you can’t wait until you find the magazine in your mailbox, you can download it here by clicking on the image, to immediately see how our talented writers and illustrators have interpreted the theme. Some articles are in English.

Leave a Reply

Your email address will not be published.