Fotorapport från MR-dagarna

MR-dagarna är nordens största forum för mänskliga rättigheter, där praktiker och intressenter varje år träffas för att diskutera.
MR-dagarna ägde rum 12-13 november på Svenska Mässan.

Jesper Bengtsson diskuterar “Europeisk höst” tillsammans med Magnus Linton, Tomas Hammarberg och Cecilia Malmström och Birgitta Olsson

På utställartorget fanns möjlighet att träffa en rad olika organisationer, myndigheter och universitet.
I Rädda Barnens monter gick det att spela på Livets Lotteri och se var det är störst chans att födas.

Under rubriken “Män som hatar kvinnor” diskuterade Maria Sveland, Gudrun Schyman och Daniel Poohl.

Runt 80 volontärer hjälpte till på mässan.
Magnus Walan från Diakonia diskuterade “Hotat bistånd?” med en representant från Sida.
Syrien och Responsibility to Protect var högaktuellt på mässan.

Lisbeth Segerstedt modererade ett samtal mellan Eyassu Gayim, Joakim Berndtsson och Peter Johansson där en ny kosmopolitisk ordning och Responsibility to Protect diskuterades.

Många seminarier är filmade och går att se på http://www.mrdagarna.nu/

Foto och text: Rebecka Hallén