Mellan ekologiskt och besprutat – sanningen bakom orden

unnamedNär jag är ute och handlar på Coop Konsum Friggagatan i Göteborg en vanlig eftermiddag i april stöter jag på en väldigt ovanlig syn. Butiken har satt upp en skylt med texten ”besprutade bananer”. Andra kunder som går förbi lägger också märke till skylten och kan höras kommentera den okonventionella texten. Varför är Coop så ärlig i sin beskrivning och varför just för bananer? En likadan varning påträffas inte för några av de andra frukterna som erbjuds i butiken.

Svaret på frågan ligger till viss del i bananodlingens stora hälso- och miljöpåverkan. ”Vanliga” bananer är en av de mest besprutade grödorna som finns att tillgå i Sverige. I en undersökning med vanliga bananer av Testfakta förra året hittades sju olika gifter, som bland annat används för att förebygga insekt- och svampangrepp. Flera av gifterna visade sig vara systemiska, vilket innebär att de inte bara finns i skalet utan tränger in i själva fruktköttet. Testfakta uppskattar att omkring hälften av alla bekämpningsmedlen på bananer tas upp av den ätbara delen. Ekologiska bananer visade sig däremot inte innehålla ett enda gift. Ur hälsoperspektiv blir därmed skillnaden mellan ekologiskt och icke-ekologiskt väldigt påtagligt för just bananer. Detta gäller inte minst de många arbetare på konventionella bananodlingar som har drabbats av sjukdomar till följd av att de dagligen utsätts för bekämpningsmedel. Gifterna har också en mycket negativ miljöpåverkan då de hamnar i vattendrag och mark och utgör ett hot för den biologiska mångfalden i plantagens omgivning.

Det blir inte bättre med insikten att Sverige uppvisar den högsta konsumtionen av bananer bland de länder som inte själva odlar bananer. En varning i butiken är alltså på inget sätt överflödig. Samtidigt är det mycket ovanligt att man som säljare skildrar den egna produkten på ett negativt sätt. I nyheterna har man dock på senare tid kunnat läsa om andra enstaka butikschefer som gjort likadant. I mars fick en Coop-butik i Genarp stor uppmärksamhet för sin skyltning av ”besprutade fulbananer”. Butikschefen förklarade för Nyheter 24 att det var brist på de KRAV- och ekobananer som normalt utgör butikens sortiment och att han då kände sig tvungen att köpa in besprutade bananer. Den humoristiska varningstexten han lade till har vållat mycket positiva kommentarer och spred sig som en löpeld på sociala medier. Likadant var det 2012 då en skylt om ”besprutade bananer” i en Icabutik i Nyköping delades och gillades tusentals gånger efter att Naturskyddsföreningen lagt ut en bild på skylten på Facebook. Enligt butikschefen resulterade detta i mycket positiv uppmärksamhet för butiken och en stor ökning i försäljningen av obesprutade bananer.

Att öppet beskriva produkter som ”besprutade” har alltså visat sig vara ett bra sätt för att profilera sig som ett hållbart företag. Bortsett från butikernas möjliga syften med skyltningen är det intressant att se vilken makt orden har för att forma vår uppfattning om världen. Med det enkla tillägget ”besprutade” tar man tydlig ställning i frågan samtidigt som det ekologiska normaliseras. Att beteckningen ”ekologiskt” numera behövs är i sig en intressant utveckling, då människan under tusentals år bedrivit jordbruk med nästan enbart ekologiska odlingsmetoder. Det är bara under de senaste 200 åren som industrialisering och globalisering har gjort matproduktion till den storskaliga industri den är idag. Detta har medfört att vi i Sverige har tillgång till ett stort utbud av exotiska produkter och lyxvaror samtidigt som det har skapat ett allt större avstånd mellan maten och konsumenten. Vi ser inte frukterna växa utan hämtar dem i matbutiken; snygga, glänsande och redo att äta.

En annorlunda presentation av maten kan självklart väcka medvetenhet och ett mer kritiskt sätt att handla. Något så enkelt som en skylt kan vara ett steg mot att förkorta avståndet till matens ursprung. Frågan är hur detta kommer utveckla i framtiden. Vilken plats kommer ekologiska produkter ta i butiken och i vår uppfattning? Kommer ekologiskt att betraktas som det normala och önskvärda, och det som vi idag betecknar som ”vanliga” frukter, som det som är omoraliskt och skadligt? Ett steg i rätt riktning vore i alla fall om beteckningen på fler produkter än bananer skulle förmedla ett budskap om negativ hälso- och miljöpåverkan. Exempel på andra hårt besprutade produkter där det lönar sig att välja ekologiskt är potatis, vindruvor, och kaffe.

Text och foto: Margit de Boer
Bildmontage: Cemil Arikan/Public Domain

Warning: Undefined array key "img" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-avatar.php on line 4
Warning: Undefined array key "type" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 17 Warning: Undefined array key "type" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 19 Warning: Undefined array key "type" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 21 Warning: Undefined array key "archive" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 37 Warning: Undefined array key "name" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 41
Warning: Undefined array key "job" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 10 Warning: Undefined array key "job" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 15 Warning: Undefined array key "company" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 17 Warning: Undefined array key "phone" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 26 Warning: Undefined array key "mail" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 36 Warning: Undefined array key "web" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 46
Warning: Undefined array key "bio" in /customers/f/c/6/utblick.org/httpd.www/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-bio.php on line 8

Leave a Reply

Your email address will not be published.