Radio Utblick #3 – Vad är en stat?

Vad är en stat? SAM_3796

Vad är en stat egentligen? Vad händer om man försöker bli självständig men inte får erkännande av omvärlden? Vilka konsekvenser får Sveriges erkännande av Palestina och vad låg bakom beslutet?

I dagens avsnitt av Radio Utblick pratar vi om stater, frusna konflikter och erkännanden.

Vi hör från Andreas Bågenholm om vad en stat är och hur de skapas, nu och historiskt, Peter Wallensteen och frusna konflikter och ett återberättande utav Torgny Hinnemo’s ord angående hur det är att leva i ett icke-erkänt land.

Följ länken och lyssna!