You Are Here: Home » Economy

Utblick nr 2 2017 out now!

Time goes by and soon the spring semester will end. Dominated by the French elections, this spring has brought a lot of interesting matters of international policy. In this the second issue of Utblick 2017, we offer a mix of exciting topics, including but not limited to geopolitics in the Arctic, Islamic terrorism (and the practice of othering) and a few angles on capitalism. Read it online here - or pick u ...

Read more

Utblick nr 1 2017 out now!

With a politically turbulent winter behind us, there has been no shortage of subjects to choose from when creating this first issue of Utblick 2017. Covering topics like the possible case of a Catalan state, the Dutch elections, automation in the global economy, and many more, we hope you will find some interesting reading in the International Machinery issue. You can find the magazine in University of Goth ...

Read more

New Issue of Utblick: (In)security

What is security? The field of Security Studies has various bids; some argue that it is a form of value that stands in proportion to an actor’s material well-being. Others claim that it is impossible to formulate a definition that satisfies every country, every culture, every people and every religion – in this view, security is a subjective concept defined by circumstances. The matter is complicated even f ...

Read more

Joris Luyendijk: “Att stå utanför eurosamarbetet var kanske inte en bra idé för Sverige” (English and Swedish)

Written by: Ruben Dieleman (Swedish translation by Anna Lindvall) Innan bankkrisen bröt ut år 2008 visste den nederländska journalisten och antropologen Joris Luyendijk “ingenting om finanssektorn, förutom att den var väldigt viktig”. Det som hände på börsmarknaden sköttes troligtvis av kvalificerade och kunniga ekonomer – så tänkte han då. Med krisen växte hans nyfikenhet och han bestämde sig för att spend ...

Read more

Intervju med Alice Teodorescu

I juni månad beslutade det brittiska folket att Storbritannien kommer att lämna den Europeiska Unionen (EU). I folkomröstningens efterdyningar har det spekulerats flitigt kring vilka konsekvenser skilsmässan kan komma att få, och hur dessa konsekvenser kommer att påverka unionens framtid. Hur som helst är Brexit inte EUs enda orosmoment – president Erdogans och president Putins allt närmare relation, auktoritära medlemsländer som inte följer stadgarna, exploatering av den fria rörligheten och ett växande missnöje, särskilt i Västeuropa, är andra orsaker till varför institutionens framtid är osäker. Utblick har samtalat med Alice Teodorescu, politisk redaktör på Göteborgsposten, för att få en klarare bild av det känsliga läget i Europa. ...

Read more

New Issue of Utblick: Exit

In the aftermath of Great Britain’s surprising decision to leave the European Union, there has been no shortage of speculations about the consequences that such a departure will have. Emerging Euro-sceptical forces throughout Europe have unanimously approved of the result of the referendum, and have attempted to reinforce anti-EU sentiment in their respective countries, calling for their own referenda. It r ...

Read more

New issue of Utblick: Africa?, out now!

Africa? Africa, this big continent on the rise, is home to more than a billion people in over 50 countries with diverse cultural and political structures. Many African countries today are said to be at the forefront of economic and social development, making the continent a potential challenger to the world order of today and tomorrow. But still, these glimpses of progress seem to cover a very small part of ...

Read more

I samhällets tjänst

Frivilligorganisationer och civilsamhället har under hösten tagit ett stort ansvar för att möta och hjälpa flyktingar i Sverige. På flera håll i landet har man sett nybildade initiativ som har samordnat resor, mat och boende för människor som har kommit hit. Många kände att kommuner, Migrationsverket och lokala myndigheter inte var på plats i den utsträckning de efterfrågades och att det fanns ett behov av ...

Read more

Livet i krisens Aten

Författare: Carin Carlund och Anna Eken Aten är en vacker stad, dess antika stormakt och rika historia återspeglas i de många monument och tempel som omgärdar staden. Trots att det är i Aten som demokratin har sitt ursprung har Greklands politiska historia varit långt ifrån enkel. De senaste seklerna har Grekland genomlidit en lång period av ockupationer och diktatoriella styren. Landet befann sig under Ott ...

Read more

Snowden and the NSA

At 15:25 on the 11th September 2001 the first Swedish newscast reported from the terrorist attack on World Trade Center, a mere half-hour after the incident. At request by the news anchor, SVT’s foreign affairs commentator said “The world will not look the same after this. (…) We will have more of a world that monitors after this.” I was baffled at how strikingly correct this analysis was, before the dust h ...

Read more

© 2014 Utblick

Scroll to top