Ladda ner nya numret av Utblick

Detta är vårens andra och sista nummer av Utblick med temat det digitala samhället – hur utveckling av informationsteknologi, nya kommunikations-möjligheter och sociala medier fundamentalt har förändrat världen. Ambitionen med detta temanummer är att belysa komplexiteten i dagens omvärld och hur nyutvecklade kommunikations-kanaler med en uppdateringsfrekvens i ultrarapid har bidragit till att det blir allt svårare att upprätthålla en enhetlig bild av världen. Från en utrikespolitisk synvinkel är detta teknologiska paradigmskifte avgörande då spelreglerna fundamentalt har omstrukturerats för vem som kan rapportera vad, när och hur.

Ladda ner här!

Detta nummer beräknas levereras i slutet av nästa vecka. Det planeras också ett release- party den 12 maj kl 18 på Terassbaren (Övre Husargatan 36). Mer info kommer inom kort!

Leave a Reply

Your email address will not be published.